Polityka prywatności

oraz regulamin serwisu

 1. Firma SKYREX Sp. z o.o. jest właścicielem platformy internetowej wyjedzone.pl, która umożliwia użytkownikom zamawianie jedzenia z różnych restauracji i punktów gastronomicznych w wybranej lokalizacji. Firma SKYREX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pułtuska 56, 09-100 Płońsk, jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 1234567890, a jej NIP to 5671920523. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących serwisu wyjedzone.pl, można skontaktować się z firmą SKYREX Sp. z o.o. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, adresu e-mail lub numeru telefonu podanego na stronie kontaktowej.
 2. W niniejszym regulaminie, terminy użyte z wielkiej litery i niezdefiniowane w sposób szczegółowy, będą miały znaczenie określone w Polityce Prywatności oraz w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej przedstawiamy definicje niektórych terminów używanych w niniejszym regulaminie:
  • Serwis – platforma internetowa wyjedzone.pl, prowadzona przez firmę SKYREX Sp. z o.o.
  • Użytkownik – osoba, która korzysta z serwisu wyjedzone.pl.
  • Konto – indywidualne konto użytkownika utworzone w serwisie wyjedzone.pl.
  • Zamówienie – zlecenie złożone przez użytkownika serwisu w celu zamówienia jedzenia z restauracji lub punktów gastronomicznych, które zostały umieszczone na platformie internetowej wyjedzone.pl.
  • Restauracja – podmiot prowadzący działalność gastronomiczną, który współpracuje z platformą internetową wyjedzone.pl w celu umożliwienia użytkownikom serwisu zamawiania jedzenia.
  • Płatność – opłata za zamówienie dokonana przez użytkownika serwisu przy użyciu jednej z dostępnych form płatności.
 3. Serwis wyjedzone.pl to platforma internetowa, która umożliwia użytkownikom zamawianie jedzenia z wybranych restauracji lub punktów gastronomicznych. Aby korzystać z usług serwisu, użytkownicy muszą utworzyć indywidualne konto, na które będą mieli dostęp po zalogowaniu. Serwis umożliwia przeglądanie ofert gastronomicznych, składanie zamówień, dokonywanie płatności oraz śledzenie statusu zamówienia. Dodatkowo, użytkownicy mogą przeglądać historię zamówień oraz korzystać z ofert promocyjnych i rabatów, jeśli takie są dostępne. Aby założyć konto w serwisie wyjedzone.pl, użytkownicy muszą podać swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Dane te są wykorzystywane tylko w celu umożliwienia korzystania z serwisu oraz obsługi zamówień i płatności. Użytkownicy mogą składać zamówienia za pośrednictwem serwisu wyjedzone.pl na podstawie menu udostępnionego przez restauracje lub punkty gastronomiczne. Serwis wyjedzone.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług i produktów oferowanych przez restauracje lub punkty gastronomiczne. Za reklamacje produktów, jakości obsługi oraz wszelkie problemy związane z zamówieniem, odpowiedzialne są restauracje lub punkty gastronomiczne. Zgłaszanie reklamacji można wykonać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej serwisu.
 4. Każdy użytkownik serwisu wyjedzone.pl jest odpowiedzialny za swoje działania oraz ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawnych. Sprzedaż alkoholu na serwisie jest zabroniona. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transakcje związane ze sprzedażą alkoholu dokonane przez użytkowników.
 5. Warunki korzystania z serwisu, w tym:

  a. Wymagania techniczne Aby korzystać z serwisu wyjedzone.pl, użytkownik musi mieć dostęp do urządzenia z dostępem do internetu oraz przeglądarki internetowej. Minimalne wymagania techniczne to przeglądarka internetowa wspierająca język HTML5 oraz JavaScript.

  b. Zakaz działania na szkodę serwisu lub innych użytkowników Użytkownik nie ma prawa działać w sposób, który mógłby wpłynąć negatywnie na serwis wyjedzone.pl lub innych użytkowników. W szczególności, zabronione jest: – stosowanie narzędzi lub procedur, które mogą zakłócać działanie serwisu, takich jak ataki DDoS, próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do serwera, wysyłanie wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania, – działania mające na celu pozyskiwanie informacji prywatnych innych użytkowników lub pracowników serwisu, takie jak adresy e-mail, numery telefonów, hasła itp., – publikowanie niezgodnych z prawem, obraźliwych, naruszających prawa autorskie lub prywatność innych użytkowników lub osób trzecich, – udostępnianie nieprawdziwych informacji lub naruszanie innych przepisów regulujących korzystanie z internetu.

  c. Odpowiedzialność za treści zamieszczone przez użytkowników Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, które zamieszcza na serwisie wyjedzone.pl, w tym zdjęcia, opinie i komentarze. Użytkownik zapewnia, że posiada wszelkie prawa do publikacji tych treści oraz że ich publikacja nie narusza praw innych osób lub przepisów prawa. Serwis wyjedzone.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które naruszają regulamin serwisu lub przepisy prawa.

 6. Procedura rejestracji i zakładania konta
  1. Aby skorzystać z serwisu i złożyć zamówienie, należy założyć konto.
  2. W tym celu należy przejść na stronę rejestracji, podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
  3. Następnie należy utworzyć hasło, które będzie służyć do logowania się do serwisu.
  4. W ramach procesu rejestracji należy wyrazić zgodę na Politykę Prywatności oraz Regulamin serwisu.
  5. Po zakończeniu procesu rejestracji zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem rejestracji na podany adres e-mail.
  6. Po potwierdzeniu rejestracji na adres e-mail, użytkownik uzyska dostęp do funkcjonalności serwisu i będzie mógł zamawiać jedzenie.
 7. Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym, poniżej przedstawiamy zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników naszego serwisu:

  1. Administratorem danych osobowych jest SKYREX Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku, ul. Pułtuska 56, 09-100 Płońsk, NIP: 5671920523.
  2. Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z usług serwisu oraz w celach statystycznych, marketingowych i analitycznych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług serwisu.
  5. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub za zgodą użytkownika.
  6. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z nami drogą mailową na adres [adres e-mail do kontaktu z administratorem danych].
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Serwis stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych użytkowników.
  9. Serwis może używać plików cookies w celach statystycznych i analitycznych. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
  10. Serwis może korzystać z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, w celu zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z serwisu. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach analitycznych i nie są udostępniane innym podmiotom.

  Prosimy o zapoznanie się z powyższymi zasadami i przestrzeganie ich podczas korzystania z serwisu.

 8. Opłaty i forma płatności
  1. Płatności online i gotówkowe: Każda restauracja, która jest partnerem serwisu, decyduje samodzielnie, czy umożliwia płatność online, czy też preferuje wyłącznie gotówkę.

  2. Operator płatności Paynow: Serwis wyjedzone.pl umożliwia użytkownikom dokonywanie płatności za zamówione jedzenie online, za pośrednictwem operatora płatności Paynow.

  3. Formy płatności: W przypadku płatności online, użytkownik serwisu zostanie przekierowany do systemu płatności Paynow, gdzie będzie mógł wybrać preferowaną formę płatności, taką jak karta kredytowa, przelew internetowy czy portfel elektroniczny.

  4. Bezpieczeństwo transakcji: Wszystkie transakcje są przeprowadzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymaganiami RODO, a dane użytkowników są przechowywane w sposób chroniony i zgodny z polityką prywatności serwisu.

 9. Prawa i obowiązki użytkowników serwisu
  1. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z Regulaminem serwisu.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu serwisu oraz obowiązujących przepisów prawa.
  3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści, które zamieszcza w serwisie.
  4. Użytkownik ma obowiązek zapewnienia ochrony swojego konta w serwisie, w szczególności poprzez stosowanie bezpiecznego hasła.
  5. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta w serwisie osobom trzecim.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do nieumyślnego przesyłania wirusów, kodów, plików lub innych programów, które mogą wpłynąć na działanie serwisu.
  7. Użytkownik zobowiązuje się do nieumyślnego przesyłania spamu oraz do nieumyślnego naruszania prywatności innych użytkowników.
  8. Użytkownik zobowiązuje się do nieumyślnego naruszania praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej w serwisie.
  9. Użytkownik zobowiązuje się do nieumyślnego naruszania prywatności innych użytkowników serwisu, w szczególności poprzez przetwarzanie danych osobowych bez ich zgody.
  10. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z serwisu poprzez usunięcie swojego konta.
  11. Użytkownik nie może dokonywać działań mających na celu zakłócenie lub utrudnienie korzystania z serwisu przez innych użytkowników.
  12. Użytkownik nie może wykorzystywać serwisu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
  13. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekraczania granic wolności słowa i nie stosowania wypowiedzi obraźliwych, dyskryminujących, szkalujących lub zawierających groźby wobec innych użytkowników serwisu.

  W przypadku naruszenia powyższych zasad, administrator serwisu może podjąć działania zmierzające do usunięcia naruszeń oraz w skrajnych przypadkach do zablokowania dostępu do serwisu.

 10. Zasady postępowania w przypadku naruszenia regulaminu
  1. Zgłoszenie naruszenia – każdy użytkownik ma obowiązek zgłosić naruszenie regulaminu przez innego użytkownika lub siebie samego, jeśli naruszył warunki korzystania z serwisu.

  2. Analiza zgłoszenia – firma prowadząca serwis dokonuje analizy zgłoszenia i podejmuje odpowiednie działania.

  3. Sankcje – w zależności od charakteru naruszenia, firma prowadząca serwis może zastosować sankcje, takie jak: ostrzeżenie, blokowanie konta, usunięcie treści lub konta użytkownika.

  4. Powiadomienie organów ścigania – w przypadku naruszeń o charakterze przestępczym, firma prowadząca serwis może powiadomić organy ścigania i udostępnić im niezbędne informacje.

  5. Postępowanie sądowe – w przypadku naruszeń o charakterze poważnym, firma prowadząca serwis może podjąć kroki prawne i wnieść pozew przeciwko użytkownikowi naruszającemu regulamin.

  6. Prawo do odwołania – każdy użytkownik, którego konto zostało zablokowane lub usunięte, ma prawo do odwołania się od tej decyzji i przedstawienia swoich argumentów.

  Wszelkie decyzje dotyczące naruszenia regulaminu powinny być uzasadnione i wynikać z obowiązujących przepisów prawnych.

 11. Warunki rozwiązania umowy o korzystanie z serwisu mogą zostać zrealizowane przez użytkownika w każdej chwili, poprzez usunięcie konta w serwisie lub zgłoszenie takiego żądania do obsługi serwisu.

  Operator serwisu zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o korzystanie z serwisu z użytkownikiem, w przypadku naruszenia przez niego postanowień regulaminu lub polityki prywatności, a także w przypadku podejrzenia, że użytkownik działa na szkodę innych użytkowników lub serwisu.

  W przypadku rozwiązania umowy przez użytkownika lub operatora serwisu, wszelkie zobowiązania finansowe wynikające z korzystania z serwisu przed rozwiązaniem umowy pozostają w mocy.

 12. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku nieprzestrzegania regulaminu
  1. Użytkownik serwisu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone innym użytkownikom lub firmom korzystającym z serwisu w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.
  2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez użytkowników serwisu w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.
  3. W przypadku wyrządzenia szkody przez użytkownika serwisu, użytkownik ten ponosi odpowiedzialność cywilną oraz może ponieść odpowiedzialność karną zgodnie z przepisami prawa.
  4. Serwis zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od użytkownika, który wyrządził szkodę w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Polityka prywatności obowiązuje od dnia wprowadzenia jej na stronie internetowej.
  2. Firma SKYREX Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie.
  3. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z aktualną polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.
  4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu korzystania z serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy SKYREX Sp. z o.o.
  5. Polityka prywatności oraz regulamin serwisu są dostępne na stronie internetowej wyjedzone.pl.
  6. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności użytkownik może skontaktować się z firmą SKYREX Sp. z o.o. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej serwisu.

Data publikacji 3.02.2023 r.

Serwis wykorzystuje pliki cookies do poprawnego działania strony. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt. Uzyskaj więcej informacji